Wat?

Als API ben ik binnen Filou handbalclub Izegem het laagdrempelig aanspreekpunt waarbij spelers, trainers, ouders, bestuurders of andere betrokken terecht kunnen met een vraag, advies, een melding rond (seksueel) grensoverschrijdend gedrag (GOG).

Wie?

Ik ben Maya Vandekerckhove en studeer binnenkort af als master klinische psychologie. Momenteel loop ik stage in het ziekenhuis in Izegem. Als vurig supportster van Filou Handbalclub Izegem ben ik regelmatig terug te vinden op de tribune.

Doelstelling ?

Samen met de API willen we als club verder inzetten op ondersteuning van iedereen die onze club genegen is zodat iederéén zich 100% thuis voelt bij Filou HBC Izegem.

Hoe?

Iedere vraag/melding zal ik met alle respect (voor elke betrokkene) discreet en empathisch beluisteren en dit zonder over de vraag/melding te oordelen.

In samenspraak met de melder spreek ik een traject af: een gesprek, advies, doorverwijzing, enz. Hierbij wordt een handelingsprotocol gevolgd. 

Een vraag/melding:

Via api@handbal-izegem.be of deze link kan je kort je vraag/melding formuleren. Binnen de 48 uur neem ik contact op en spreken we verder af.

Professionele aanpak:

Vanuit mijn opleiding bouwde ik reeds heel wat kennis op betreffende ondersteuning bij meldingen GOG.  Als club-API kan ik steeds terugvallen op de ondersteuning van de Federatie-API en/of een intern noodteam). Meer info op de website van de Vlaamse Handbalvereniging (link).

NIET voor de API

Alle vragen van sportieve, financiële en praktische aard worden opgenomen door: de trainer, assistent of een bestuurslid.

 

Maya Vandekerkhove