Indien je een ongeval of blessure hebt WACHT GEEN PAAR WEKEN IN DE HOOP DAT ALLES VANZELF IN ORDE KOMT, WANT DAN IS HET TE LAAT VOOR EEN AANGIFTE!

Wat je wel moet doen

  • Verwittig je trainer en/ of assistent
  • Drukt de verzekeringspapieren af (download in pdf) en vul ze in. Bij 1. Identiteit van de verzekeringsnemer vult u volgende zaken in:

POLISNUMMER 45088297
HANDBALCLUB IZEGEM Anne Verhaeghe

Lendeleedsestraat 268

8870 Izegem

  • Laat de behandelende geneesheer deze papieren invullen
  • Voeg een klevertje van het ziekenfonds bij
  • Kijk nog eens de papieren na, of alles ingevuld en ondertekend is
  • Bezorg de papieren aan de clubverantwoordelijke hiervoor, Anne Verhaeghe (0497 53 03 25, Verhaegheanne@gmail.com). Dit kan eventueel via de brievenbus in het materiaalkot in de sporhal.

Handbalclub Izegem werkt samen met sportartsen Dr. Bram Debaene en Dr. Filip Meirhaeghe, beiden van huisartsenpraktijk De Linde. Samen met kinesist Philip Goemaere zullen Bram en Filip zullen onze spelers op een professionele manier bijstaan en begeleiden op het vlak van sportmedisch advies, diagnose en behandeling van klachten en blessurepreventie.

website huisartsenpraktijk De Linde

Lindestraat 2, 8870 Izegem
tel: 051 31 61 71 

LET WEL : DE CLUB BETAALT ZELF GEEN DOKTERSKOSTEN TERUG
In het verleden hebben wij reeds de vraag gekregen van mensen die na weken afkomen met een onkostennota voor een dokersbezoek, DE CLUB KAN HIERIN DAN NIET MEER TUSSENKOMEN.

Meer info i.v.m. de polis vind je op de site van de VHV.